Condițiile generale de vânzare VPauto

VPAuto SAS este agentul de vânzări voluntare declarat la Consiliul de Vânzări Voluntare; el organizează vânzări de loturi, cu titlu voluntar, precum și logistica.
Maîtres GUIGNARD, VEYRAC, și HEDIER, deținători ai caselor de licitații judiciare, organizează vânzarea de loturi cu titlu voluntar.

Pentru ca să existe vânzare, cuvântul adjudecat trebuie pronunțat. În acest caz, ultimul licitator care a propus oferta cea mai mare va fi câștigătorul. În caz de dispută în momentul licitațiilor, adică dacă se constată că doi sau mai mulți ofertanți au efectuat simultan o licitație echivalentă, fie prin voce tare, fie prin semn, fie prin internet și revendică, în același timp, același obiect, după pronunțarea cuvântului „adjudecat", obiectul menționat va fi imediat pus în vânzare la prețul propus de acești ofertanți și toți membrii publicului prezent vor fi admiși pentru o nouă licitație.

Pentru vânzările judiciare, din momentul pronunțării adjudecării, întreaga responsabilitate privind achiziția revine cumpărătorului. Este responsabilitatea ofertanților câștigători de a-și asigura loturile, imediat după licitație. Ofertanții sunt sfătuiți să procedeze la ridicarea loturilor lor cât mai curând posibil, pentru a evita costurile de manipulare și de pază ce le revin. Depozitarea nu implică responsabilitatea adjudecătorului, indiferent de formă.

participarea la licitații

După o adjudecare, câștigătorul unui lot trebuie să prezinte personalului VPAuto:

Pentru persoane fizice: un document de identitate valabil (CNI/pașaport) și un mijloc de plată (cec, card bancar).

Pentru societăți: un certificat original de înregistrare fiscală, un document de identitate valabil, al administratorului (CNI/pașaport) și un mijloc de plată (cec, card bancar). În cazul absenței administratorului, o procură semnată de acesta.

preț de vânzare

Licitațiile se efectuează cu taxele de vânzare incluse.
Cheltuieli administrative, de 100 €, TVA inclus, sunt facturate în plus.

Vânzări cu atribuire prin hotărâre judecătorească: taxele de vânzări cu atribuire prin hotărâre judecătorească, de 14.28 % (rata oficială), sunt incluse în prețul de vânzare.
Cheltuielile pentru controlul tehnic sau pentru Bilanțul expert sunt facturate în plus (*).

TVA

Pentru anumite vehicule se menționează „TVA”: DA. TVA, în procent de 20 %, este inclus în prețul de vânzare. Se va emite o factură, cu mențiunea TVA.

Pentru celelalte vehicule, nu se va elibera niciun document din care să reiasă TVA.

bon de cumpărare online

Bonul de cumpărare, emis prin intermediul site-ului internet, vă permite să împuterniciți VPauto pentru a vă reprezenta în ziua vânzării. VPauto va licita în locul cumpărătorului, pentru lotul (loturile) pe care acesta l(e)-a reținut.

Poate fi emis prin intermediul site-ului, până în ziua vânzării, înainte de ora trecerii vehiculului.

Nu poate fi anulat pe site, după ora 24 a zilei precedente vânzării.

Acest bon de cumpărare conține sumele ofertelor, numărul de vehicule dorite, precum și informațiile necesare pentru predarea lotului către cumpărător: numele său și adresa. Aceste informații sunt necesare pentru emiterea certificatului de vânzare.

Suma fixă, de 500 €, este reținută per vehicul; aceasta ține loc de acont pentru vehiculul (ele) dorit(e) și menționat(e) în bonul de comandă.

1-ul caz: ofertă obținută:
În caz de adjudecare a vehiculului, un acont de 500 € este debitat la terminarea vânzării și va fi dedus din valoarea totală (cu taxe incluse) de plătit înainte de livrare.

cazul al 2-lea, ofertă depășită:
Nicio sumă nu va fi debitată și tranzacția este anulată.

În niciun caz, suma de 500 € nu va fi returnată, oricare ar fi motivul: eroare din partea clientului, utilizare necorespunzătoare a funcționalităților site-ului, utilizarea greșită a cardului bancar, absența sau citirea greșită a condițiilor de vânzare, absența sau citirea incorectă a elementelor tehnice și/sau administrative ale vehiculului achiziționat.
Cette somme sera affectée aux frais que VP AUTO engagera au titre des frais de vente, des frais d’annulation et des frais de représentation du véhicule.

licitație live

Licitația emisă prin intermediul site-ului internet VPauto.fr angajează răspunderea ofertantului. Dacă oferta acestuia câștigă licitația, el devine noul proprietar. Transferul de proprietate este, atunci, irevocabil.

1-ul caz: ofertă obținută:
În caz de adjudecare a vehiculului, un acont de 500 € este debitat la terminarea vânzării și va fi dedus din valoarea totală (cu taxe incluse) de plătit înainte de livrare.

2ème cas, offre dépassée :
Aucun débit ne sera réalisé et la transaction est annulée.

En aucun cas la somme de 500 € ne sera restituée, et pour quelque raison que ce soit : erreur du client, mauvaise utilisation des fonctionnalités du site, mauvaise utilisation de la carte bancaire, absence ou mauvaise lecture des conditions de ventes, absence ou mauvaise lecture des éléments techniques et/ou administratifs du véhicule acheté, impécuniosité de l'enchérisseur. VPauto își rezervă dreptul de a proceda la recuperarea pe cale judiciară în cazul în care prețul de revânzare va fi mai mic decât prețul inițial de vânzare.
Cette somme sera affectée aux frais que VPauto engagera au titre des frais de vente, des frais d'annulation et des frais de représentation du véhicule.

plată

POUR UN RETRAIT LE JOUR DE VENTE (UNIQUEMENT POUR LES ACHATS INFÉRIEURS A 15 000€) :
> Soit un chèque « normal » accompagné d'un justificatif de solvabilité délivré par votre banque, datant de moins de 3 jours, couvrant le montant de la transaction : cachet, date et signature de la banque faisant foi.
> Soit un chèque de banque
> Soit par carte bancaire : Sub rezerva limitei de plată autorizate de banca dumneavoastră.

POUR UN RETRAIT APRÈS LA VENTE ET POUR LES ACHATS SUPÉRIEURS A 15 000 € :
Seuls les règlements par virement seront acceptés. Livrarea vehiculelor numai prin programare, după primirea plății integrale.

COVID-19 :
Pendant la période de confinement, seuls les paiements par virement seront acceptés.

CASH
Plățile în numerar nu mai sunt acceptate.

Ne rezervăm dreptul de a livra vehiculul numai după plata integrală.

(*) În cazul vânzărilor judiciare, vor fi acceptate numai plățile prin cec sau transfer bancar.

Plata vehiculului va trebui efectuată, în mod obligatoriu, în termen de 48 de ore, prin virament bancar provenind exclusiv din contul bancar al cumpărătorului, așa cum se menționează pe factura emisă de VPAuto.

întârziere în ridicarea vehiculelor

Luarea în posesie a vehiculelor achiziționate trebuie efectuată în termen de cel mult 7 zile de la vânzare.
Passé ce délai, des frais de gardiennage seront facturés au prix de 10 € HT par jour supplémentaire.

Cedarea talonului mașinii

Dacă vechiul document de înmatriculare nu este înmânat la ridicarea vehiculului, acesta va fi trimis automat prin poștă în termen de trei săptămâni (la adresa indicată pe factură).

export

Persoanele care cumpără un vehicul susceptibil de a fi exportat, trebuie să contacteze departamentul nostru de vânzări înainte de a licita:
1. pentru a fi informați despre posibilitatea de cumpărare scutită sau nu de TVA.
2. Pentru a cere să i se comunice documentele ce trebuie furnizate.

Pentru orice vehicul achiziționat și destinat exportului, se va factura suma de 35 € fără TVA (42 € cu TVA) în plus față de prețul indicat și de taxele administrative.

VPauto ne délivrera pas d'attestation ou de certificat sur l'origine communautaire ou non communautaire, du ou des véhicules destinés à l'exportation.
Les documents justifiant de l'exportation du ou des véhicules devront être remis à VPauto dans le délai de 90 jours au maximum après la date de vente.
Passé ce délai, la vente sera réputée faite en France et la caution de TVA , le cas échéant, sera versée à l'administration fiscale Française.

transfer de proprietate

VPAUTO SAS acționează ca mandatar al vânzătorului bunului.

Le transfert de propriété prend effet, conformément à la loi, après parfait paiement et délivrance du bien. Acesta nu poate fi preluat de societatea VPAUTO, indiferent de motiv.

Vous devrez procéder obligatoirement aux démarches administratives en cas d'immatriculation du bien acheté. În același timp, informațiile privind ofertantul câștigător vor fi trimise către SIV.

Droit de rétractation : principe : Reamintim aici că, în ceea ce privește vânzarea la licitație publică, nu există niciun drept de retragere după ce se pronunță adjudecarea, indiferent de motiv.

Droit de rétractation : vente « online »
Lorsque cette vente est effectuée sans exposition préalable ou sans la présence d'un public physique lors de l'adjudication, le droit de rétractation est possible.

L’adjudicataire dispose d’un délai de quinze jours calendaires à compter du jour de la livraison du véhicule, sachant que celle-ci, compte tenu des spécificités de la vente aux enchères, ne peut être effectuée au-delà d’un délai maximum de 3 jours ouvrés à compter de la date d’adjudication.Pentru exercitarea acestui drept, adjudecatarul va trebui să trimită o scrisoare recomandată cu confirmare de primire către VPauto SAS, această scrisoare exprimând fără ambiguitate dorința sa de retragere și atașând la cererea sa elementele care permit identificarea sa:
- Factură de cumpărare
- Copia certificatului de înmatriculare
-Alte documente transmise în timpul achiziției
- RIB
- Formular completat (model atașat mai jos)

Acest drept de retragere va putea fi exercitat integral numai dacă toate documentele care însoțesc vehiculul în momentul adjudecării sunt prezentate cel mai târziu concomitent cu livrarea vehiculului.

Les frais résultants du retour du véhicule sont à la charge de l'adjudicataire.

Le véhicule devra être restitué dans l'état où il était à la date d'acquisition et au plus tard dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Les frais de remise en état du véhicule restitué, si celui-ci a été endommagé et/ou accidenté ou si une panne résultant d'une mauvaise utilisation du véhicule par l'adjudicataire, sont à la charge de celui-ci. En cas de désaccord, un expert pourra être désigné par les parties.

Si le kilométrage parcouru par le véhicule excède une fois et demie le total du kilométrage théorique entre le point de livraison et l'adresse de l'adjudicataire, le montant du kilométrage excédentaire sera facturé au prix d'un euros TTC par kilomètre.

VPauto SAS remboursera l'adjudicataire dans les sept jours calendaires suivant la réception du véhicule déduction faite, le cas échéant, des différents montants liés aux frais de remise en état et aux frais de kilométrage excédentaire.

Droit de rétractation : vente « online » avec exposition préalable
Ces ventes avec exposition préalable ou en présence d'un public, ne sont pas soumises au droit de rétractation

control tehnic și bilanț expert

Inspecțiile tehnice sau "Bilanțurile Expert" efectuate de centre omologate sunt afișate pe vehicule în timpul expoziției și pot fi consultate și descărcate pe site. Eventualele reparații revin cumpărătorului, acesta va trebui să le execute și, dacă este necesar, să efectueze încă o inspecție tehnică înainte de a-și înmatricula vehiculul.

Il est obligatoire de prendre connaissance de ces documents avant de participer aux enchères.
Tout acheteur est réputé avoir pris connaissance du contrôle technique ou du Bilan Expert.

VÉHICULE AVEC DÉFAILLANCE(S) CRITIQUE(S) : În cazul unei defecțiuni critice, vă recomandăm să transportați vehiculul pe o platformă sau să apelați la un transportator.

vehicule scoase din circulație

Vehiculele vândute în categoria "Scoase din circulație" sunt vândute ca atare. Aceste vehicule nu sunt supuse controlului tehnic, bilanțului expert sau testului rutier. Acestea pot avea erori care nu sunt menționate sau nu sunt detectate. VPauto nu va accepta nicio reclamație cu privire la aceste vehicule.

asigurare și garanții

Posibilitatea de asigurare 24 de ORE (RC circulație terți): vizualizare detalii oferte de asigurare
Asigurarea este obligatorie pentru ridicarea vehiculului și circulație (articolul K324-1 din Codul rutier și articolul L211-1 din Codul asigurărilor).

Pentru asigurări, un serviciu de permanență, al societății Car Protection Services, este garantată în timpul fiecărei vânzări. Vizualizare detaliilor ofertei PREMIUM
Informații la : 09.70.77.28.59.

VPauto SAS

Vânzări voluntare de vehicule cu licitații publice
Sediu social: 277 Rue de Kerpont. ZI de Kerpont. 56855 CAUDAN Cedex
Tel: 02.97.76.62.00 - Fax : 02.97.81.37.60
Capital de 2.000.000 Euro - Autorizație: 2002.190
Nr. intracomunitar: FR66442496170

Model de formular de retragere, de completat sau de copiat

Anularea achiziției (articolul L 221-18 și următoarele din codul consumatorului)

Eu, subsemnatul (Nume, Prenume) ....................................

Adresa ..............................................................................

Cod poștal ............... Orașul ..........................

solicit anularea comenzii mele menționată mai jos, pe care am achiziționat-o ca persoană fizică:

Vânzare din data de ....................................

Înmatricularea vehiculului .........................

Efectuat la .................. în data de ...........................

Semnătura

Formular de retragere, care trebuie trimis completat și semnat, prin poștă, recomandat și cu o confirmare de primire, însoțit de toate documentele justificative specificate în Condițiile Generale de Vânzare, în termen de 15 zile calendaristice de la data livrării.