Condițiile generale de vânzare VPauto

VPAuto SAS este agentul de vânzări voluntare declarat la Consiliul de Vânzări Voluntare; el organizează vânzări de loturi, cu titlu voluntar, precum și logistica.
Maîtres Couton & Veyrac, Maître Galludec, și Selarl Guignard, deținători ai caselor de licitații judiciare, organizează vânzarea de loturi judiciare.

Pentru ca să existe vânzare, cuvântul adjudecat trebuie pronunțat. În acest caz, ultimul licitator care a propus oferta cea mai mare va fi câștigătorul. În caz de dispută în momentul licitațiilor, adică dacă se constată că doi sau mai mulți ofertanți au efectuat simultan o licitație echivalentă, fie prin voce tare, fie prin semn, fie prin internet și revendică, în același timp, același obiect, după pronunțarea cuvântului „adjudecat", obiectul menționat va fi imediat pus în vânzare la prețul propus de acești ofertanți și toți membrii publicului prezent vor fi admiși pentru o nouă licitație.

Pentru vânzările judiciare, din momentul pronunțării adjudecării, întreaga responsabilitate privind achiziția revine cumpărătorului. Este responsabilitatea ofertanților câștigători de a-și asigura loturile, imediat după licitație. Ofertanții sunt sfătuiți să procedeze la ridicarea loturilor lor cât mai curând posibil, pentru a evita costurile de manipulare și de pază ce le revin. Depozitarea nu implică responsabilitatea adjudecătorului, indiferent de formă.

participarea la licitații

După o adjudecare, câștigătorul unui lot trebuie să prezinte personalului VPAuto:

Pentru persoane fizice: un document de identitate valabil (CNI/pașaport) și un mijloc de plată (cec, card bancar).

Pentru societăți: un certificat original de înregistrare fiscală, un document de identitate valabil, al administratorului (CNI/pașaport) și un mijloc de plată (cec, card bancar). În cazul absenței administratorului, o procură semnată de acesta.

preț de vânzare

Licitațiile se efectuează cu taxele de vânzare incluse.
Cheltuieli administrative, de 100 €, TVA inclus, sunt facturate în plus.

Vânzări cu atribuire prin hotărâre judecătorească: taxele de vânzări cu atribuire prin hotărâre judecătorească, de 14.40 % (rata oficială), sunt incluse în prețul de vânzare.
Cheltuielile pentru controlul tehnic sau pentru Bilanțul expert sunt facturate în plus (*).

TVA

Pentru anumite vehicule se menționează „TVA”: DA. TVA, în procent de 20 %, este inclus în prețul de vânzare. Se va emite o factură, cu mențiunea TVA.

Pentru celelalte vehicule, nu se va elibera niciun document din care să reiasă TVA.

bon de cumpărare online

Bonul de cumpărare, emis prin intermediul site-ului internet, vă permite să împuterniciți VPauto pentru a vă reprezenta în ziua vânzării. VPauto va licita în locul cumpărătorului, pentru lotul (loturile) pe care acesta l(e)-a reținut.

Poate fi emis prin intermediul site-ului, până în ziua vânzării, înainte de ora trecerii vehiculului.

Nu poate fi anulat pe site, după ora 24 a zilei precedente vânzării.

Acest bon de cumpărare conține sumele ofertelor, numărul de vehicule dorite, precum și informațiile necesare pentru predarea lotului către cumpărător: numele său și adresa. Aceste informații sunt necesare pentru emiterea certificatului de vânzare.

Suma fixă, de 500 €, este reținută per vehicul; aceasta ține loc de acont pentru vehiculul (ele) dorit(e) și menționat(e) în bonul de comandă.

1-ul caz: ofertă obținută:
În caz de adjudecare a vehiculului, un acont de 500 € este debitat la terminarea vânzării și va fi dedus din valoarea totală (cu taxe incluse) de plătit înainte de livrare.

cazul al 2-lea, ofertă depășită:
Nicio sumă nu va fi debitată și tranzacția este anulată.

En aucun cas la somme de 500 € ne sera restituée, et pour quelque raison que ce soit : erreur du client, mauvaise utilisation des fonctionnalités du site, mauvaise utilisation de la carte bancaire, absence ou mauvaise lecture des conditions de ventes, absence ou mauvaise lecture des éléments techniques et/ou administratifs du véhicule acheté.
Cette somme sera affectée aux frais que VP AUTO engagera au titre des frais de vente, des frais d'annulation et des frais de représentation du véhicule.

licitație live

Licitația emisă prin intermediul site-ului internet VPauto.fr angajează răspunderea ofertantului. Dacă oferta acestuia câștigă licitația, el devine noul proprietar. Transferul de proprietate este, atunci, irevocabil.

1-ul caz: ofertă obținută:
În caz de adjudecare a vehiculului, un acont de 500 € este debitat la terminarea vânzării și va fi dedus din valoarea totală (cu taxe incluse) de plătit înainte de livrare.

cazul al 2-lea, ofertă depășită:
Nicio sumă nu va fi debitată și tranzacția este anulată.

plată

Cec sau transfer bancar
- până la 15.000 €:
Fie un cec „normal” însoțit de o dovadă a solvabilității, eliberată de banca dvs. cu mai puțin de două zile înainte, cu o valoare egală cu cea a tranzacției: ștampila, data și semnătura băncii constituind dovada, timp de două zile lucrătoare.
Fie un cec bancar sau un virament, în 2 zile lucrătoare.
- între 15.000 € și 20.000 €: plată obligatorie prin cec autentificat de către banca dvs. sau prin virament, în termen de 2 zile lucrătoare.
- pentru achiziții cu o valoare mai mare de 20.000 €: plata obligatorie prin virament, în termen de 2 zile lucrătoare.

Card bancar:
Sub rezerva limitei de plată autorizate de banca dvs., puteți plăti un avans plafonat, în funcție de valoarea totală a achiziției dvs., soldul urmând a fi plătit în condițiile menționate mai sus (prin cec sau transfer bancar).

Numerar:
Plățile în numerar nu mai sunt acceptate.

Ne rezervăm dreptul de a livra vehiculul numai după plata integrală.

(*) În cazul vânzărilor judiciare, vor fi acceptate numai plățile prin cec sau transfer bancar.

frontend.landing.cgv.content.item06.desc06

întârziere în ridicarea vehiculelor

frontend.landing.cgv.content.item07.desc01

Cedarea talonului mașinii

Dacă vechiul document de înmatriculare nu este înmânat la ridicarea vehiculului, acesta va fi trimis automat prin poștă în termen de trei săptămâni (la adresa indicată pe factură).

export

Persoanele care cumpără un vehicul susceptibil de a fi exportat, trebuie să contacteze departamentul nostru de vânzări înainte de a licita:
1. pentru a fi informați despre posibilitatea de cumpărare scutită sau nu de TVA.
2. Pentru a cere să i se comunice documentele ce trebuie furnizate.

Pentru orice vehicul achiziționat și destinat exportului, se va factura suma de 35 € (42 € TVA inclus) în plus față de prețul indicat și de taxele administrative.

transfer de proprietate

VPAUTO SAS acționează ca mandatar al vânzătorului bunului.

control tehnic și bilanț expert

frontend.landing.cgv.content.item07.desc01

frontend.landing.cgv.content.item17.title

frontend.landing.cgv.content.item17.desc01

asigurare și garanții

Posibilitatea de asigurare 24 de ORE (RC circulație terți): vizualizare detalii oferte de asigurare
Asigurarea este obligatorie pentru ridicarea vehiculului și circulație (articolul K324-1 din Codul rutier și articolul L211-1 din Codul asigurărilor).

Pentru asigurări, un serviciu de permanență, al societății Car Protection Services, este garantată în timpul fiecărei vânzări. Vizualizare detaliilor ofertei PREMIUM
Informații la : 09.70.77.28.59.

VPauto SAS

Vânzări voluntare de vehicule cu licitații publice
Sediu social: 277 Rue de Kerpont. ZI de Kerpont. 56855 CAUDAN Cedex
Tel: 02.97.76.62.00 - Fax : 02.97.81.37.60
Capital de 2.000.000 Euro - Autorizație: 2002.190
Nr. intracomunitar: FR66442496170

SCP COUTON VEYRAC

Adjudecători judecătorești
8-10 rue Miséricorde - 44000 NANTES
Tel: 02.40.89.24.44 – Fax : 02.40.47.09.99
Nr. intracomunitar: FR10402991996

DOROTHEE GALLUDEC

Adjudecători judecătorești
25 rue Paul Guieysse – 56100 LORIENT
Tel: 02.97.80.51 – Fax : 02.97.21.91.61
Nr. intracomunitar: FR06480235746

frontend.landing.cgv.content.item16.title

frontend.landing.cgv.content.item16.desc01